Montaż

OFERUJEMY MONTAŻ ZAKUPIONYCH U NAS DRZWI PRZEZ WŁASNE LUB WSPÓŁPRACUJĄCE EKIPY MONTAŻOWE.

Warunki przyjętej do realizacji usługi montażowej:

  • Montaż drzwi odbywa się w zakresie ślusarskim (bez obróbek murarskich czy dekarskich).

  • Za przygotowanie otworów odpowiedzialny jest Zamawiający, który zobowiązany jest do wykonania otworów zgodnie z wymiarem zawartym w potwierdzeniu zamówienia w świetle muru (dopuszczalna odchyłka + 2 cm).

  • Należy określić rodzaj materiału użytego do wykonania ściany lub przegrody p-poż., w której ma być osadzona zamówiona stularka.

  • Montaż drzwi następuje po wykonaniu posadzek i tynków. W innych przypadkach zamawiający ma obowiązek naniesienia poziomów (poziomy naniesione po obydwu stronach otworu) i określenia grubości tynku.

  • W przypadku stwierdzenia niezgodności z powyższymi warunkami w dniu przystąpienia do montażu zamawiający pokrywać będzie koszty dojazdów oraz koszty każdej jednej roboczogodziny za każdego montażystę.

W przypadku gdy towar zostanie dostarczony przed wyznaczonym terminem montażu należy:

  • sprawdzić kompletność (ilość, jakość) elementów dostawy, zgodnie z załączoną do dostawy listą wysyłkową.

  • rozładunek, składowanie i magazynowanie elementów należy przeprowadzić z zachowaniem niezbędnych środków ostrożności.

Siedziba

Inowrocław Ul. Chociszewskiego 34
(wjazd od ul. Skłodowskiej 29)
biuro@trakt-drzwi.pl
Tel.: 52 353 86 04

Oddział Południe

Kraków ul. Ułanów 46
i.tancula@trakt-drzwi.pl
Tel.: +48539610966

Dział Handlowy

biuro@trakt-drzwi.pl
Tel.: 52 353 86 04

Dział Serwisu

serwis@trakt-drzwi.pl
Tel.: 52 353 86 04